Εταιρικό προφίλ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία Uni Tools ιδρύθηκε το 2000 στη Ελλάδα και κατάφερε σταδιακά να αποκτήσει μια σημαντική παρουσία πανελλαδικά τόσο στη χονδρική, όσο και τη λιανική αγορά. Το δίκτυό της αποτελείται σήμερα από :
20 ιδιόκτητα μαγαζιά, 350  «corners» σε «shop-in-shop» και πάνω από 40  franchises σε κεντρικά σημεία και μεγάλα εμπορικά καταστήματα.
Το νεανικό και δυναμικό μας σήμα έχει πλέον σημαντική παρουσία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η νέα εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και η απόκτηση ενός καινούριου αποθηκευτικού χώρου 4.000 μ2, συνετέλεσαν στην πρόσφατη αναδιάρθρωση της Uni Tolols, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ακόμα πιο αποτελεσματικά οι αυξανόμενες προκλήσεις.